Predstavitev šolske ponudbe - Presentazione dell'offerta formativa

SPLETNE POVEZAVE - LINK DELLE PRESENTAZIONI

 

OSNOVNA ŠOLA OTONA ŽUPANČIČA (Gorica) - SCUOLA PRIMARIA OTON ŽUPANČIČ (Gorizia)

Sreda/Mercoledì, 1.12.2021, H 17:00

https://meet.google.com/ybi-oatp-tvw

 

NIŽJA SREDNJA ŠOLA IVANA TRINKA (Gorica) - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IVAN TRINKO (Gorizia)

Četrtek/Giovedì, 2.12.2021, H 17:00

Slovenščina

Strani

Subscribe to Front page feed

Večstopenjska TV

Video
Video