Vpisni obrazci za vrtce 2. in 3. letnik Š.L. 2022/2023 - Moduli iscrizione scuole infanzia 2° e 3° anno A.S. 2022/2023

Vpisovanja od 4. do 28. januarja 2022. Starši lahko izpolnijo priložen dokument in posredujejo na šolski email [email protected] ali pa izročijo vzgojiteljem v vrtcu. Vpisni dokument v papirnati obliki lahko od 11. januarja starši dvignejo v posameznih vrtcih in ga izpolnjenega izročijo vzgojiteljem.

Iscrizioni dal 4 al 28 gennaio 2022. I genitori possono inoltrare il documento allegato compilato all'indirizzo email [email protected] oppure consegnarlo agli educatori della scuola dell'infanzia. Dall'11 gennaio è possibile ritirare i moduli cartacei nella scuola dell'infanzia e consegnarli poi compilati agli educatori.