Vpisni obrazci za vrtce 2. in 3. letnik Š.L. 2021/2022 - Moduli iscrizione scuole infanzia 2° e 3° anno A.S. 2021/2022

Vpisovanja od 4. do 25. januarja 2021. Starši lahko izpolnijo priložene dokumente in jih posredujejo na šolski email [email protected] ali pa jih izročijo vzgojiteljem v vrtcu. Vpisne dokumente v papirnati obliki lahko od 11. januarja starši dvignejo v posameznih vrtcih in jih izpolnjene izročijo vzgojiteljem.

Iscrizioni dal 4 al 25 gennaio 2021. I genitori possono inoltrare i documenti allegati compilati all'indirizzo email [email protected] oppure consegnarli agli educatori della scuola dell'infanzia. Dall'11 gennaio è possibile ritirare i moduli cartacei nella scuola dell'infanzia e consegnarli poi compilati agli educatori.