Vpisni obrazci za vrtce 1. letnik Š.L. 2022/2023 - Moduli iscrizione scuole infanzia 1° anno A.S. 2022/2023

Vpisovanja od 4. do 28. januarja 2022. Izpolnjene vpisne dokumente lahko starši posredujejo na šolski email [email protected] ali izročijo na tajništvu po dogovoru (tel. 0481 531824 ali email).

Iscrizioni dal 4 al 28 gennaio 2022. I documenti compilati possono essere inoltrati all'indirizzo email [email protected] oppure possono essere consegnati in segreteria previo appuntamento (tel. 0481531824 o email).