Vizija

IZ ŠOLE POLETIMO V SVET

Naša šola naj bo sredstvo za trajen osebnostni razvoj in za realizacijo družbeno aktivnih državljanov, ki se zavedajo svojih pravic in tudi možnosti, ki jih nudi večjezično okolje.

Šola vseh in za vse, ki ne glede na morebitne socialne, ekonomske, narodnostne, verske ali zdravstvene razlike popolnoma razvije in ovrednoti individualne sposobnosti vsakega posameznika.