Svet je naš

Nižja srednja šola se sooča s kognitivnimi in vzgojnimi težavami predpubertetnikov, z vsemi njihovimi zanimanji, željami po lastni avtonomiji, z iskanjem zgledov med odraslimi ljudmi, z željami po pravem prijateljstvu. Poleg tega se v nižji srednji šoli poglablja že usvojene kompetence na različnih področjih in se zagotavlja pogoje za uspešno doseganje novih spoznanj.

Nižja srednja šola Ivana Trinka si je v teku let pridobila mnogo izkušenj na vzgojnem in didaktičnem področju. Relativna stabilnost učnega osebja je omogočila uigranost učnega tima in posledično dobro vpetost šolske ustanove v mestno okolje, v njegove družbeno-kulturne dinamike in v celotni slovenski živelj. Nastanek večstopenjske šole je sprožil mnogo povezovalnih dejavnosti, ki izboljšujejo kontinuiteto med različnimi stopnjami šol in omogočajo šoli, da popolnoma uresničuje svojo vodilno nalogo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Okrepilo se je konstruktivno sodelovanje med raznimi komponentami večstopenjske šole, s poudarkom na načrtnem oblikovanju dejavnosti za kontinuiteto, ki zagotavljajo učencem neprekinjeno in enotno izobraževanje ter priznavajo strokovnost učnemu osebju različnih šolskih stopenj.

V tem kontekstu je temeljnega pomena omogočiti učencem, da se zborno izražajo v obeh jezikih: v slovenščini – to je v jeziku, v katerem poteka večina kurikularnih dejavnosti, in v italijanščini. Oba jezika predstavljata namreč primarno sredstvo sporočanja in zagotavljata dostop do novih spoznanj. Velik je poudarek tudi na učenju dveh tujih jezikov, angleščine in nemščine, pri katerih imajo učenci možnost srečevanja z mentorji nemškega jezika.

 Ne nazadnje namenja šola veliko pozornosti izobraževalnemu procesu posameznega učenca: sprejema ga, vodi, usmerja in skrbi za njegovo dobro počutje. V sodelovanju z družinami postavlja temelje uspešnega šolanja učencev in ob morebitnih težavah zna učencu in družini svetovati ter poiskati najustreznejši način za premagovanje nastalih ovir. Šola je torej varen prostor, kjer se učenci svobodno in spoštljivo soočajo s sovrstniki.

V šolskem letu 2006/07 je bil srednji šoli Ivana Trinka dodeljen dokončni sedež v ulici dei Grabizio 38. Obdaja jo velik vrt z zelenjem. Ob ravnateljstvu, tajništvu, desetih učilnicah, dveh profesorskih zbornicah, od katerih je ena opremljena z enim računalnikom za profesorje ter s profesorsko knjižnico, ima šola še računalniško učilnico, video sobo, bogato šolsko knjižnico za učence, znanstveni  kabinet, pevsko sobo, prostorno risalnico ter veliko dvorano. Na šoli je tudi učilnica za podporni pouk. Učilnice vseh razredov  so opremljene z interaktivnimi  tablami.

Septembra 2022 je šola posodobila učilnice z novejšo tehnologijo interaktivnih tabel in sicer z ekrani activboard.