Pevmski park skozi štiri letne čase z Damijano Ota

Po dveh letih prekinitve, so naši šolarji spet šli na ekskurzijo v pevmski park. Gozdna čuvajka Damijana Ota jim je pokazala skrite kotičke tega parka.

Otroci so opazovali čudovite jesenske barve, prisluhnili so ptičjemu petju in spoznali marsikatero skrivnost tega čudovitega naravnega kotička naše bližnje okolice.

Prav hvaležni smo gospe Damijani Ota, da nam je to omogočila!

 

Dopo due anni di interruzione, i nostri alunni hanno potuto finalmente visitare il parco di Piuma. Ad accompagnarli è stata la guardia forestale Damijana Ota, che ha mostrato

loro gli angoli nascosti di questo parco.

I bambini hanno potuto ammirare i bellissimi colori autunnali ed ascoltare i versi degli uccelli, scoprendo tanti segreti di questo bellissimo angolino naturale del nostro ambiente circostante.

Siamo tutti riconoscenti alla signora Damijana Ota, che ci ha permesso questa esperienza!

Slovenščina