Odkrivamo svet

V naših osnovnih šolah se uporablja vse možne metode in oblike poučevanja, da je vzgojno-izobraževalna dejavnost primerna za vsakega posameznika. Šola postavlja učenca v središče vzgojnega procesa in skrbi za celostni razvoj njegove osebnosti. Šola je torej v funkciji vzgojiteljice in svetovalke na poti učenčevega razvoja, saj mu ponuja možnost, da bolje spozna samega sebe in lastne zmožnosti, od koder načrtuje nove izkušnje in ugotavlja dosežke na podlagi njihovih pričakovanj.

Glavni cilj naših osnovnih šol je celostno oblikovanje učencev, zagotavljanje primernih standardov glede na razvojno dobo in osvajanje spoznanj, ki nadgrajujejo učenčevo šolsko izobraževalno pot.

Poleg bogatega šolskega kurikuluma je osnovna šola posebno pozorna do nekaterih področij in predmetov, o katerih mednarodna raziskovanja in državna preverjanja INVALSI dokazujejo, da so najbolj pereča, in ki so nujno potrebna pri osvajanju novih spoznanj v izobraževalnem procesu. Ta področja so:

  • dobra priprava v slovenščini in italijanščini. V prvih razredih osnovne šole se predvsem vzgaja učenca k uporabi slovenskega jezika in tudi italijanskega. Pomembno je, da učenec uveljavi pravico do besede, do narodnosti in do pripadnosti manjšinski skupnosti.
  • dobra priprava v matematiki. Zelo pomembne v izobraževalnem procesu so tudi matematične kompetence. Te, kakor tudi jezikovne kompetence, učenec osvaja že v otroškem vrtcu z izkustvenimi dejavnostmi, potem jih razvija v petletnem osnovnošolskem obdobju in jih utrjuje ter nadgrajuje v triletnem obdobju nižje srednje šole.
  • dobra priprava v angleškem jeziku. V prvih razredih osnovne šole učenec pridobi osnove za osvajanje angleškega jezika, ki je v današnjem času globalizacije neizogibno sredstvo komunikacije.
  • dobra priprava v naravoslovnih vedah. Tudi prvo seznanjanje s tem področjem je primarnega pomena v izobraževalnem procesu v prvem ciklusu šolskega obdobja.