Obvestilo vpisovanja Š.L. 2021-2022 - Avviso iscrizioni A. S. 2021-2022

Obveščamo, da se vpisovanje otrok v otroške vrtce, v osnovne šole in v srednjo šolo naše Večstopenjske šole začne v ponedeljek, 04.01.2021, in se bo zaključilo v ponedeljek, 25.01.2021.

Vpisovanje v prvi letnik otroškega vrtca poteka še vedno samo v papirnati obliki. Starši lahko dvignejo vpisne pole v vseh naših otroških vrtcih od ponedeljka, 11.01.2021 dalje. Od 30.12.2020 bodo vpisni dokumenti objavljeni na spletni strani šole (www.icgorizia.net). Starši lahko dvignejo in oddajo vpisne pole na glavnem sedežu Večstopenjske šole po predhodnem dogovoru na telefonski št. 0481/531824 ali preko emaila na naslovu [email protected] od ponedeljka, 04.01.2021. Izpolnjene dokumente lahko starši posredujejo tudi po emailu na naslov [email protected]

Družine smejo vložiti le eno prošnjo za vpis.

Otroci, ki se prvič vpisujejo v otroški vrtec morajo, v skladu z zakonom št.119/2017 imeti potrdilo o opravljenem preventivnem cepljenju. Dokumentacija o opravljenem cepljenju je predpogoj za vpis v vrtec.

Vpisovanje v prvi razred osnovnih šol, srednje šole in višje šole poteka v elektronski obliki s spletne strani www.istruzione.it/iscrizionionline. Vse informacije dobite na spletni povezavi:

 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gen...

 

MEHANOGRAFSKE KODE

NIŽJA SREDNJA ŠOLA  IVANA TRINKA Ul. dei Grabizio, 38 34170 Gorica GOMM81201D

OSNOVNE ŠOLE                   

OTON ŽUPANČIČ Ul. del Brolo, 21 34170 Gorica GOEE81201E

FRAN ERJAVEC Ul. San Michele, 153 Štandrež GOEE81202G

JOSIP ABRAM Pevma, 1 34170 Gorica GOEE81203L

ALOJZ GRADNIK Bivio, 3434070 Števerjan (GO) GOEE81204N

LUDVIK ZORZUT Ul. Collio, 4 34071 Bračan (Krmin - GO) GOEE81205P

Lep pozdrav.

 

------------------------------------------------------------------------

Si comunica che le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, primarie e media del nostro Istituto comprensivo inizieranno lunedì 04.01.2021 e si concluderanno lunedì 25.01.2021.

Le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia si effettuano ancora in forma cartacea. I moduli d'iscrizione saranno disponibili presso le nostre scuole dell'infanzia da lunedì 11.01.2021. Dal 30.12.2020 la documentazione per l'iscrizione sarà disponibile anche sul sito internet della scuola (www.icgorizia.net). I genitori possono ritirare e riconsegnare la documentazione per l'iscrizione presso la Segreteria della sede centrale dell'Istituto in via dei Grabizio n. 38, previo accordo telefonico al nr. 0481/531824 o tramite email all'indirizzo [email protected] da lunedì 04.01.2020. I documenti compilati possono essere inoltrati anche all'indirizzo email [email protected]

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.

Ai sensi delle disposizioni della Legge n. 119/2017, i bambini che si iscrivono per la prima volta alla scuola dell'infanzia devono aver assolto all'obbligo della vaccinazione preventiva. La documentazione dell'avvenuta vaccinazione costituisce requisito di accesso alla scuola dell'infanzia.

Le iscrizioni alle prime classi delle scuole primarie, della scuola media e delle scuole superiori verranno effettuate esclusivamente on-line dal sito www.istruzione.it/iscrizionionline. Trovate tutte le informazioni al link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gen...

 

CODICI MECCANOGRAFICI

SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO                

IVAN TRINKO Via dei Grabizio, 38 34170 Gorizia GOMM81201D

SCUOLE PRIMARIE               

OTON ŽUPANČIČ Via del Brolo, 21 34170 Gorizia GOEE81201E

FRAN ERJAVEC Via San Michele, 153 S.Andrea Gorizia GOEE81202G

JOSIP ABRAM Piuma, 1 34170 Gorizia GOEE81203L

ALOJZ GRADNIK Bivio, 34 34070 San Floriano del Collio (GO) GOEE81204N

LUDVIK ZORZUT Via Collio, 4 34071 Brazzano (Cormons - GO) GOEE81205P

Con i migliori saluti.

 

                                                                                                                    Ravnateljica/Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                                   dr. Mara PETAROS