Komisije in organi

           

KOMISIJE IN ORGANI

 

Odbor za vrednotenje

vzg. Marija TERCIC, uč. Ingrid KOMJANC, prof. Michela RIGGIO

Jamstveni organ

prof. Rosanda VOLK in dva starša

Komisija za nakupe in tehnično preverjanje nakupov

Sproti določena