Izvršni odbor

Izvršni odbor se na rednem zasedanju sestane praviloma vsakič, ko je to potrebno, in pred sejo zavodnega sveta.

Izvršni odbor se na rednem zasedanju sestane na zahtevo samega predsednika odbora,  na  izrednem zasedanju pa na zahtevo ene tretjine njenih članov. Seja izvršnega odbora je veljavna, če se je udeleži vsaj polovica njenih članov.

Upravni vodja sestavi zapisnik vsakega zasedanja. Zapisnik, ki ga  podpišeta predsednik in zapisnikar, je shranjen  na tajništvu,  kjer je na razpolago članom zavodnega sveta.